بسته علوم پایه

بسته علوم پایه تیمز، بسته‌ای استاندارد با رویکردی جهانی

یکی از مطالعات معروف در جهان و ایران برای بررسی میزان تحقق اهداف قصد شده در علوم پایه مطالعات تیمز می‌باشد.
با توجه به این مطالعه:
این سنجش با استفاده از چارچوب طراحی سوالات مطالعه تیمز در حوزه شناختی، مدارس را در میزان سنجش آموخته‌های دانش‌آموزان یاری می‌نماید.

  اهداف این مطالعه عبارت‌اند از:
 • آشنایی با اهداف و ادبیات مطالعات تیمز
 • آشنایی معلمان با شیوه‌ی طراحی سوالات در سطوح دانش، کاربرد و استدلال
 • آشنایی با خطاهای یادگیری دانش‌آموزان
 • سنجش سطوح حوزه‌ی شناختی در سه سطح (دانش، کاربرد و استدلال)
 • سنجش سطوح حوزه محتوایی با توجه به محتوای کتاب درسی
 • آشنایی معلمان با مفهوم امضای درس

بسته سنجش آغازین شامل اجزای پنج‌گانه می‌باشد که عبارت‌اند از دفترچه راهنما که به دستورالعمل شیوه اجرای این مطالعه می‌پردازد. دفترچه آزمون به همراه پاسخبرگ مربوطه که به سنجش دانش‌آموزان اختصاص دارد. کتاب سوالات سه‌گانه که آرشیوی از سوالات در حیطه شناختی و محتوایی در اختیار معلم و دانش‌آموز قرار می‌دهد و کتاب حمایتی فهم تیمز و آموزش ریاضیات در هفت کشور.

عناصر پنج‌گانه بسته در یک نگاه

درباره دفترچه سوالات مطالعه علوم پایه

  این آزمون‌ها در پایه چهارم تا نهم برگزار می‌گردد.
 • هر دفترچه شامل 40 سوال؛ 20 سوال ریاضی و 20 سوال علوم است.
 • از هر 40 سوال، 30 سوال پاسخ‌بسته یعنی چهارگزینه‌ای و 10 سوال پاسخ‌باز یعنی تشریحی می‌باشد.
 • از هر 40 سوال؛ 40 درصد سوال در حیطه دانش، 40 درصد در حیطه کاربرد و 20 درصد در حیطه استدلال می‌باشد.
 • برای هر پایه متناسب با حیطه محتوایی هر پایه سوال جداگانه طراحی شده است.
 • نمره منفی اعمال می‌گردد.

درباره سوالات سه گانه ریاضی و علوم

 • برای هر پایه تحصیلی از پایه چهارم تا نهم، آرشیوی از سوالات ریاضی و علوم در حیطه شناختی دانش، کاربرد و استدلال شامل حدود 350 سوال پاسخ‌باز و پاسخ‌بسته می‌باشد که معلمان را در طراحی سوالات در حیطه‌های گوناگون شناختی یاری می‌نماید.
 • این مجموعه برای هر پایه متناسب با حیطه محتوایی هر پایه تدارک شده است.

درباره کتاب حمایتی آموزش ریاضیات در هفت کشور

 • بافت کلاس‌ها
 • ساختار کلاس‌ها
 • محتوای ریاضی کلاس‌ها
 • روش‌های تدریس: چگونه بر روی مطالب ریاضی کار می‌شود
 • شباهت‌ها و تفاوت‌های کشورها در زمینه تدریس ریاضیات پایه هشتم

درباره کتاب حمایتی فهم تیمز (TIMSS)

 • بخش اول: کلیات و جزئیات تیمز
 • بخش دوم: عوامل مربوط به مدرسه
 • بخش سوم: عوامل مربوط به معلم
 • بخش چهارم: عوامل مربوط به دانش‌آموز
 • بخش ویژه‌ی یک: چارچوب‌های طراحی سوالات تیمز
 • بخش ویژه‌ی دو: تحلیل خطای یادگیری دانش‌آموزان