بسته نمایشگاه در مدرسه

مجموعه‌ی حاضر که با عنوان «از مجموعه نمایشگاه مدارس» تدوین شده است، تلاشی است تا مسئولان مدارس را در خلق موقعیت‌ یادگیری از طریق به‌کارگیری ابزار نمایشگاه در محیط مدرسه، یاری نماید. اگر چه هر مدرسه با توجه به سلایق و نیازمندی‌های خود می‌تواند، از این مجموعه در زمینه‌ای خاص استفاده کند، اما برای به‌کارگیری هر چه مطلوب‌تر موقعیت یادگیری نمایشگاه در مدرسه، پیشنهادهای زیر توصیه می‌شود:

  • در مدرسه‌ی خود، یک هفته، نمایشگاه برگزار کنید؛
  • تعدادی از برگ‌های مختلف این مجموعه را انتخاب و به عنوان تابلوهای ثابت در فضاهای خالی محیط مدرسه نصب نمایید؛
  • از مسئولین اداره، اولیا و معلمان مدرسه، نیز دعوت کنید تا بازدیدی از نمایشگاه‌های برگزار شده در محیط مدرسه به عمل آورند؛
  • درباره‌ی موضوع نمایشگاه، با حضور اعضای مختلف مدرسه یک همایش برگزار نمایید. (PowerPoint همایش پیشنهادی را از سایت مرآت دانلود نمایید)؛
  • دانش‌آموزان را تشویق کنید تا در زمینه‌ی این موضوع، خود در محیط مدرسه نمایشگاه ترتیب دهند؛
  • برگ‌هایی از کتاب‌های این مجموعه را انتخاب و با مهر و امضای مدیریت مدرسه، به صورت قاب شده و متناسب با مناسبت‌های مختلف به دانش‌آموزان هدیه دهید؛
  • از نمایشگاه‌های برگزار شده در محیط مدرسه عکس‌برداری کنید و تصاویر تهیه شده را در آرشیو فعّالیّت‌های فرهنگی مدرسه نگه‌داری کنید و بر روی وب‌سایت مدرسه به نمایش گذارید؛
  • متناسب با نمایشگاه‌های برگزار شده، کتاب‌های مفید و جذاب برای خرید دانش‌آموزان، تهیه و به کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ی مدرسه اضافه نمایید (لیست کتاب‌های مرتبط را از سایت مرآت دانلود نمایید).