محتوای دیجیتال

همیار معلم در خلق موقعیت یادگیری چندرسانه‌ای


وبسایت کنونی محتوای دیجیتال

تعریف: محتوای دیجیتال، ابزاری آموزشی با محیط چندرسانه‌ای است که با هدف خلق محیط‌های یاددهی- یادگیری، طراحی شده است. هدف اصلی از ارائه محتوای دیجیتال در «بسته مدیریت کلاسی» فراهم آوردن درگاه تدریس تعاملی در کلاس درس توسط معلم است. «بسته مدیریت کلاسی» به کمک محتوای دیجیتال، فناوری‌ها و ابزارهای دیجیتال را به خدمت تدریس معلم در می‌آورد. محتوای دیجیتال «بسته مدیریت کلاسی» با فراهم کردن محیط‌های چندرسانه‌ای، امکان بسیار مناسبی برای تلفیق رویکردهای مختلف تدریس با یکدیگر، فراهم می‌آورد. محتوای دیجیتال «بسته مدیریت کلاسی»، انتخاب معلم را در رابطه با استفاده از رویکردهای مختلف تدریس وسعت می‌بخشد و فرصت مناسبی برای تدریس تعاملی در کلاس درس، فراهم می‌کند. با توجه به تنوع محتوای دیجیتال در کشور و طراحی‌های گوناگون توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این محتوا از PowerPoint‌های ساده تا محصولات دیجیتالی Interactive (تعاملی) مرآت در راستای «اهداف قصد شده» در طرح درس نیمه ساخته با همان طبقه‌بندی، درگاهی در اختیار معلمان قرار داده تا بتوانند متناسب با طبقه‌بندی ذکر شده در «بسته مدیریت کلاسی» محتوای دیجیتال مورد نیاز خود را از درگاه مورد نظر برداشته و با تغییرات مورد پسند خود، از محتوای انتخاب شده در عملیاتی کردن «اهداف قصد شده» استفاده کنند.


نحوه‌ی استفاده از محتوای دیجیتال چگونه است؟

امروزه، محیط‌های چندرسانه‌ای در آموزش، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا می‌کنند. برجستگی محیط‌های چندرسانه‌ای در آموزش از آن‌جا ناشی می‌شود که به کمک چنین ابزاری می‌توان به تدریس تعاملی در کلاس‌های درس، دست یافت. یک محیط چندرسانه‌ای تعاملی، متن، فیلم، صدا و تصویر را به ‌گونه‌ای در خدمت یادگیرنده و معلم قرار می‌دهد که بتوانند خود با دستکاری محتوای آموزشی، در جهت هدف آموزشی مورد نظرشان، حرکت کنند. محتوای دیجیتال «بسته مدیریت کلاسی» با خلق محیط‌های چندرسانه‌ای و تعاملی در کلاس درس، دست معلم را در رابطه با انتخاب‌های موجود برای تدریسی مؤثرتر باز می‌گذارد. معلم می‌تواند متناسب با شرایط از ابزارهای مختلف دیجیتال برای رسیدن به مقصود آموزشی خود استفاده کند.

تجربه ورود به حیطه تولید محتوای دیجیتال و مسائل و موضوعات مرتبط با تولید محتوایی در خور برای استفاده معلمان در کلاس‌های درس، سبب شد تا در طراحی «بسته مدیریت کلاسی» از نقش معلمان در این زمینه غافل نباشیم. در واقع در آماده‌سازی محتوای دیجیتال «بسته مدیریت کلاسی» برای سال تحصیلی پیش رو، با سر لوحه قرار دادن این نکته که «مصرف‌کننده، خود می‌تواند بهترین تولیدکننده نیز باشد.» تلاش نمودیم تا دخالت بی‌جا و بیش ‌از اندازه در کار معلمان نداشته باشیم و با فراهم آوردن یک درگاه، ضمن فراهم آوردن امکان دسترسی معلمان دروس مختلف به محتوای دیجیتال در کنار محتوای کاغذی در فرایند آموزش، بستری را مهیا سازیم، تا معلمان در صورت تمایل خود اقدام به طراحی محتوای دیجیتال مورد نظر خود کنند و این محتوا را از طریق این درگاه با سایر همکاران خود به اشتراک گذارند.


ویژگی‌های اساسی محتوای دیجیتال:

  • محتوای دیجیتال بسته مدیریت كلاسی بانك محتوای چندرسانه‌ای تلقی می شود.
  • محتوای دیجیتال متناسب با طرح درس طبقه‌بندی شده است.
  • محتوای دیجیتال ابزار موقعیت یادگیری چندرسانه‌ای تلقی می‌شود.
  • محتوای دیجیتال قابلیت انتخاب و ویرایش توسط معلم را داراست.
  • محتوای دیجیتال را می‌توان با شاخص‌های مختلف جست‌وجو كرد.
  • محتوای دیجیتال را می‌توان در یارانه خود ذخیره كرد.