خدمات نامه

خدمات نامه

خدمات‌نامه‌ی مرآت نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات آموزشی این مرکز را در طول یک سال تحصیلی تشریح می‌کند. جداول زمان‌بندی برگزاری آزمون‌های هماهنگ را ترسیم نموده و نحوه‌ی توزیع مفاهیم درسیِ هر پایه‌ی تحصیلی را بر بستر اجزای مختلف «بسته مدیریت کلاسی» برای هفته‌های آموزشی در سال تحصیلی 97-1396 به تصویر می‌کشد.

خدمات نامه مرآت
در این بخش شما می توانید خدمات نامه مرآت را دانلود نمایید.

دریافت خدمات نامه مرآت