تماس با ما

تلفن: 85670 (021)

لیست داخلی ها و تلفن های ضروری مرکز نوآوری های آموزشی مرآت:

نام ونام خانوادگی داخلی تلفن همراه
انسیه عزیزی 252
خدیجه بابایی 266
فاطمه میر شجاعی 210
مروارید خوش آیین 254
نگین منیعی 253
فرزانه محرابی 215
هانیه سبحانی نیا 214
سحر میرزا بابایی 256
هانیه محمدی یار 205
ساجده محمد علی 234
فائزه کریمی 209
ستاره طریق پور 217
مجید علیخانی 150
مسعود صالح 212 09126442463
میلاد نشاطی 201 09127995067
میثم داود خانی 239 09128468190
امیر حسین برادران 240 09127182918
محمد محمدی 208 09194336203
کامیار مقدم 206 09129330170
عباس حکیم سیما 221 09126027390
ماهان قدیر زاده 238 09125126605
مهیار مردانی 207 09365012439
مهدی اسدی 216 09355451983
امیر نراقی 202 09121933532
نیما خلیلی 246 09032800103
محسن اسماعیلی 257 09304550343
نشانی نمایشگاه: خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، ساختمان ناشران، پلاک 277 و 275 - تلفن تماس : 02166475107