چارت سازمانی

در این بخش می توانید به طور مستقیم با اعضای شورای سیاست گذاری ارتباط داشته باشید.

جناب آقای علی جهانگیری مدیر عامل مرکز نوآوری های آموزشی مرآت

جناب آقای محرم نقی زاده قائم مقام مرکز نوآوری های آموزشی مرآت
جناب آقای احسان جهانگیری معاونت IT مرکز نوآوری های آموزشی مرآت
برای دیدن چارت سازمانی در سایز بزرگتر بر روی عکس کلیک کنید.